Banka ve sermaye piyasası hukuku uzmanı Avukat Kemal Eser = Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, yanda belirtilen telefon numaralarından (0711 - 217 235-0) ilk görüşme için ücretsiz olarak hizmetinizdedir.

Eser Avukatlık ve Danışma Ofisi, 16 yılı aşkın süredir tüm bankacılık ve İş hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir.

Daimler dizel skandalı bağlamında, Daimler'in tüketicilerinin ve müşterilerinin çıkarlarını temsil ediyor.

 

Ana faaliyetleri arasında ayrica spor, gayrimenkul, otomotiv, tekstil ve makine sanayi ile enerji ve inşaat sektörleri bulunmaktadır. Türk şirketleri, işadam ve kadınlarının her türlü yatırımlarında, malvarlığı yönetiminde ve projelerinde yardımcı olmaktadır.

 

İş hukuku: İşten çıkarma Hizmetlerimiz: ​

 

Korona ve genel ekonomik kriz nedeniyle işvereni tarafından işten çıkarılan ve haklarını isteyen işçilerin talepleri artıyor.

Bu konuda çalışanlar bir an önce iş hukukunda belirtilen bir avukattan bilgi ve tavsiye almalıdır. Arka planda acilen uyulması gereken son tarihler vardır.

Avukat Eser, bankacılık hukukundaki çalışmalarının yanı sıra 16 yılı aşkın süredir ülke çapında istihdam ve işten çıkarma yasasında da başarıyla faaliyet gösteriyor.

Feshin etkinliğinin incelenmesi

İşten çıkarılmaya karşı koruma amaçlı bir eylemin başarı şansının incelenmesi

Kıdem tazminatının mahkeme dışı müzakeresi veya kıdem tazminatı uyuşmazlığı mahkeme işlemlerinde

Fesih veya çözüm sözleşmesinin müzakeresi

İşten çıkarmanın sosyal sonuçlarına ilişkin tavsiyeler (işsizlik ödeneği için engelleme süresi vb.)

İş ilişkisinin sona erdirilmesi ile ilgili taleplerin uygulanması (ödenmemiş maaş ve komisyon ödemeleri, tatil tazminatı, çalışma belgesi ...)

 

 

 

 

 

Spor Hukuku:

Hukuk şirketimin uzun süredir odak noktası spor hukukudur.

Müşterilerim arasında antrenörler, yöneticiler ve sporcular var.

Bu bakımdan sözleşmeleri tasarlıyorum ve optimize ediyorum. Bu, müzakerelerde ve mahkemeler önünde kapsamlı temsili içerir.

Hevesli bir dövüş sanatçısı olarak sporcularla çalışmak için çok motive oluyorum.

Avukatlık görevimin odak noktası:

​ - Spor iş hukuku, özellikle iş sözleşmeleri, işten çıkarılmaya karşı koruma, fesih sözleşmeleri

- Transfer yasası, transfer anlaşmaları, aracı sözleşmeler, eğitim ödenekleri

- Tahkim işlemleri, özellikle spor mahkemeleri önünde yapılan işlemler

 

Alacak Davalaları:

Eser Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, tüm alacak davalarında yanınızda yer alarak sizlere kaliteli bir avukatlık hizmeti sunma vazifesini üstlenmektedir. Alacakların tahsil edilmesi noktasında uzman bir hukukçu ekiple çalışan büromuz, davanızı yürüterek ve daha sonrasında mahkeme kararının uygulanması adına icra takibi başlatarak borçluyla olan hukuki münasebetinizi sona erdirme amacı gütmektedir. Alacak davalarında mahkeme hem tespit hem de icra emri kararı vermektedir.

Kötüye giden Gayrimenkul ve Araba kredi borcundan kurtulmanın yöntemi:

 
„Banka Kredilerin İptal jokeri hakkında bilgi“ Lütfen Tiklayin
Almanya çapında ücretsiz ilk danışmanlık (Uzman Banka ve Sermaye Piyasa Avukatı = Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht hizmeti!

Kötüye giden Gayrimenkul ve Araba kredi anlaşmalardan (= Tüketici Kredi Sözleşmeleri, 11.06.2010 itibaren) kurtulmak isteyenler için İptal joker imkanı = Tüketicinin cayma hakkı (Widerrufsrecht) tavsiye edilir! Feshi ihbar edilmiş sözleşmelerde de mümkün olabilir!

Alman Kanunun gerekçesinde bir dizi eski sözleşmede (örneğin Gayrimenkul ve Araba kredi anlaşmasıları), tüketicinin cayma hakkı verilir.

​Başka bir deyişle sözleşmeyi kurmaya yönelik irade beyanını geri alma hakkıdır.

Tüketici kredisi sözleşmelerinde tüketici açısından önemli bir tehlike tüketicinin çok fazla düşünmeden, geri ödeyebileceğini düşündüğü maddi bir yükümlülük altına girmesidir.

Kimi zaman tüketici kredisi sözleşmesi tüketicinin ödeme gücünü aşabilmektedir.

Dolayısıyla tüketicilere, ondört günlük süre içinde düşünüp duruma göre cayma hakkını kullanma imkânı verilmiştir.

Eksik bilgilendirme = „fehlerhafte Widerrufsbelehrung“

Ancak hemen hemen bütün alman Bankaları eksik bilgilendirme metine kulanmişlar, dolayısıyla 14 günlük süre halen başlamamıştır ve tüketici bugün bile cayma hakkini kullanabilir!

Çok sayıda Federal Adalet Divan („Bundesgerichtshof = BGH“) kararları bu yönden bile kesinleşmiştir. Örneğin, Urteil vom 22.11.2016, XI ZR 434/15, Urteil vom 04.07.2017, XI ZR 741/16 ZR.

Buradan da anlaşılabileceği gibi, sözleşmenin iptalini talep etme konusunda bilgilendirmede hata varsa (Form hatasi= fehlerhafte Widerrufsbelehrung), sözleşmeden vazgeçme (cayma = iptal) hakkı süresi sona ermemiş sayılır. Buna bağlı olarak da sözleşmeyi iptal hakkı zamanaşımına uğramamıştır!

Yani, sözleşmesinin akdolunması sırasında bir usul hatası yapılmışsa, sözleşmenin geriye etkili feshi yolu kapanmamıştır.

Diğer bir şekilde söylemek gerekirse, yıllar sonra dahi yasal hakkınızdan  yararlanabilirsiniz.

Hatta bu yol, geçen zaman içinde sözleşme feshedilmiş ve sözleşmenin önce ödenmiş olsa bile açık olabilir.

Sözleşmenin geriye etkili iptalinin size sağlayacağı avantaj şu olabilir:

Burada kredi sözleşmesinin iptal yoluyla geriye etkili feshi demek, yani sözleşmeden vazgeçenin fesihten sonra sözleşme hiç yapılmamış durumuna dönmesi anlamına gelmektedir, diğer bir şekilde söylemek gerekirse yüksek faizli kredilerden kurtulmak demektir.

Bu yüzden aylık ödemelerde zorlayan veya borçtan kurtulmak isteyen vatandaşlar için, yeni bir imkan.

Bunun ötesinde, geçmişte ödemiş olduğu taksitler üzerine de, şimdi geçerli olan faizlerden daha yüksek bir faiz hesaplanır. 

Kredi sözleşmenizi iptal imkanları hakkında bilgiyi bizden alabilirsiniz.

Amacımız, bu husustaki imkanları ve rizikoları gerçekçi bir gözle görmenizi sağlamaktır. Eser Avukatlık, şimdiye kadar bu alanda müvekkillerine verdiği danışmanlık hizmetiyle, yüzlerce işlem ve dava yürüterek edindiği tecrübeyle büyük güven kazanmıştır.

İleride, atmak istediğiniz adımlar konusunda bir karar vermenizi kolaylaştırmak için, sözleşmenizi bir ön incelemeden geçiriyoruz. Bunu yapabilmemiz için bize lütfen:

- 11.06.2010 ile 21.06.2016 yılları arasında yaptırdığınız sözleşmesini

- Müşterinin sözleşmeyi tek taraflı iptal hakkı hususundaki bilgilendirmeyi (Widerrufsbelehrung)

fotokopi olarak ya da E-posta ekinde PDF formatlı dosya olarak gönderiniz. Yukarıda sayılı dokümanları bize E-posta ile iletirseniz, sorunuzu şifresiz E-posta ile cevaplandırmamızı istediğinizden hareket ederek, size aynı yoldan cevap yazarız.

Eser Avukatlık ve Danışmanlık, yukarıda değinilen kapsam ve şartlarda sözleşmenizi ücretsiz olarak inceleme imkanı sunmaktadır.

Banka ve sermaye piyasası hukuku uzmanı Avukat Eser, yanda belirtilen telefon numaralarından (0711 - 217 235-0) ilk görüşme için ücretsiz olarak hizmetinizdedir.

Eser Avukatlık ve Danışma Ofisi, 16 yılı aşkın süredir tüm bankacılık ve sermaye piyasası, özellikle banka hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir.

 

Eser Avukatlık, tüketicilere bilgilendirirken, sözleşmeleri geçersiz kılmak için basit imkanlar olduğunu, ancak daha önce sözleşmede yazılı itiraz veya iptal (rücû) haklarına ilişkin maddeleri incelemeyi önermektedir.

Big Kick
Arbeiter in einer Fabrik
Recht

mesajınız için teşekkürler. gönderildi